arbejdsgrupper

En række arbejdsgrupper beskæftiger sig med koordinering inden for forskellige kommunikationsområder på tværs af organisationen.

Rekrutterings- og koordineringsgruppen (rekruttering af studerende)

Gruppen koordineres fra AAU Kommunikation, og er åben for alle på AAU, der arbejder med rekrutteringsaktiviteter på uddannelsesniveau. Gruppen mødes hver 2. måned. Mødet varer 2 timer. Formålet med møderne er at;

  • Drøfte aktuelle dagsordener og temaer, og orientere om tiltag på området
  • Viden- og erfaringsdele og skabe best practice på området
  • Skabe synergi i rekrutteringsindsatser på tværs af AAU
  • Optimere processer og aktiviteter og medvirke til, at vi går i takt kommunikativt og ikke træder hinanden over tæerne som et samlet AAU

Kontakt Lotte Finck eller Tina Vestergaard Lange hvis du vil på mailing- og mødelisten. Alle, der arbejder med uddannelsesrekruttering, er velkomne.

online studieguide

Koordinatorgruppen for AAU’s onlinestudieguide er det tværgående beslutningsforum for AAU’s online studieguide (aau.dk/uddannelser og aau.dk/education). Et forum med medlemmer fra institutter, AAU Studieservice, IT Services og AAU Kommunikation.

Koordinatorgruppen har til opgave at:

  • omsætte vedtagne politikker og planer til konkret implementering på online-studieguiden. Herunder AAU’s tværgående strategier for kommunikation, uddannelse og administration.
  • træffe operationelt orienterede beslutninger for styring, drift og udvikling af online-studieguiden, fx fastlæggelse procedurer for oprettelse af nye uddannelser, eller tage stilling til udvikling af funktionaliteter.

Hvem skal jeg henvende mig til?

For at give feedback til, eller få svar på spørgsmål, om online studieguiden skal du rette henvendelse til det medlem i gruppen, som repræsenterer dit fakultet eller fællesserviceenhed.  

Bemærk at medarbejderne fra institutterne, som indgår i koordinatorgruppen, repræsenterer hvert deres fakultet.

Medlemmerne i koordinatorgruppen består af:

Derudover har koordinatorgruppen en tovholder, som bl.a. planlægger og afvikler koordinatorgruppens møder. Disse er:

Handler din feedback om indholdet for en bestemt uddannelsesbeskrivelse, så er det derimod uddannelsens indholdsredaktør, du skal kontakte.

For yderligere information om online-studieguiden, koordinatorgruppen, indholdsredaktørerne og disses opgaver og sammensætning, læs kommissorium for koordinatorgruppen for den online studieguide og indholdsredaktørgruppen.

Kommunikationshubben kan bruges af alle på AAU med kommunikationsfaglige opgaver.